Τρόπος Σκέψης

Η εξυπηρέτηση αποτελεί για την Impact τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε συνεργασία.
Με επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα, το κυρίαρχο ρόλο στην εξυπηρέτηση
καταλαμβάνει η κατανόηση τις ιδιαιτερότητας αλλά και της κουλτούρας του κάθε πελάτη
έτσι ώστε οι επικοινωνιακές του ανάγκες να γεννήσουν το κοινό όραμα της συνεργασίας.

Ένα επιτυχημένο τελικό αποτέλεσμα πρέπει να το χαρακτηρίζει τόσο η υψηλή του αισθητική όσο και η επικοινωνιακή δύναμη.

Στην Impact η δημιουργικότητα δαμάζεται με εμπορική φιλοσοφία και υψηλή τεκμηρίωση.

Η ανάλυση των αναγκών σε βάθος γεννάει προτάσεις με ουσία, πρωτότυπες ιδέες με υπόβαθρο.