Μοναδικές δημιουργικές ιδέες που ισχύουν για όλα τα κανάλια επικοινωνίας. Αποτελεσματικός χειρισμός του υπάρχοντος Προϋπολογισμού. Υψηλή σχέση ποιότητας / τιμής. Ικανότητα στη Διαχείριση Έργων. Πνεύμα Κοινωνικής Ευθύνης