Τομείς Δραστηριοποίησης

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Impact απευθύνονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα με αυξημένες επικοινωνιακές ανάγκες.
Τόσο Business to Business  όσο Business to Consumer πρόκειται για μία ευρεία γκάμα λύσεων με πακέτα υπηρεσιών και προϊόντων ή με μεμονωμένες επικοινωνιακές λύσεις above και below the line.