Τομείς Δραστηριοποίησης

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Impact απευθύνονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα με αυξημένες επικοινωνιακές ανάγκες.
Τόσο Business to Business (B2B) όσο Business to Consumer (B2C) παρέχονται  υπηρεσίες και προϊόντα above και below the line.