Εταιρικά

Η Impact δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής – εμπορικής επικοινωνίας
και στον ευρύτερο χώρο του σύγχρονου marketing με διεθνή ακτίνα δράσης.
Κύριο αντικείμενο ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή / υλοποίηση έργων,

  • για λογαριασμό εταιριών
  • επώνυμων προϊόντων
  • υπηρεσιών

H Impact διαγράφει την τελευταία δεκαπενταετία διαρκή σταθερή ανοδική πορεία.

Κινητήρια δύναμη της, ένα ευέλικτο σύνολο εταιριών με κεντρικό σύστημα διοίκησης,
που ενεργούν συντονισμένα για την κάλυψη του μεγάλου εύρους των δραστηριοτήτων.

Οι συνιστώσες δυνάμεις έχουν κοινό σκοπό τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα με συνέργειες σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης και με κοινό πλαίσιο τη καλύτερη δυνατή διαχείριση κόστους και βελτίωση της αποτελεσματικότητας.