Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Επικοινωνιακή στρατηγική και ξεχωριστές δημιουργικές ιδέες με εφαρμογή
σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας.
Το φάσμα γνώσεων, των πρακτικών της αγοράς και η εμπειρία σε συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρίες,
είναι το πρωτογενές υλικό που δημιουργεί μεθοδικά ξεχωριστές και αποτελεσματικές. ενέργειες

  • Campaign strategy (Στρατηγική Καμπάνιας)
  • Radio Campaigns (Ραδιοφωνικές Καμπάνιες
  • Press Campaigns (Καμπάνιες περιοδικού τύπου)
  • Outdoor Campaigns (Outdoor Καμπάνιες)
  • Online Campaigns (Online Καμπάνιες)
  • Media Planning & Buying (Αγορά και Διαχείριση Διαφημιστικών Μέσων)