Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Online Επικοινωνία

Επικοινωνιακή στρατηγική και ξεχωριστές δημιουργικές ιδέες με εφαρμογή σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας. Το φάσμα γνώσεων, των πρακτικών της αγοράς και η εμπειρία σε συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρίες, είναι το πρωτογενές υλικό που δημιουργεί μεθοδικά ξεχωριστές και αποτελεσματικές ενέργειες.

  • Campaign strategy (Στρατηγική Καμπάνιας)

Μελέτη σχετικά με την μοναδικότητα και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των προϊόντων και της καμπάνιας. Κοινή ταυτότητα σε όλες τις εκφάνσεις της καμπάνιας. Γνώση του ανταγωνισμού. Δημιουργική επιλογή των κατάλληλων μέσων. Όχι καθοδηγούμενη επιλογή μέσων αλλά βασισμένη στην στρατηγική. Προτάσεις βασισμένες στην αποδοτικότητα. Χειρισμός του marketing mix μέσα από συνέργειες.

  • TV Campaigns (Τηλεοπτικές Καμπάνιες)

Εμπνευσμένα storyboards. Παραγωγή ή προσαρμογή ήδη υπάρχουσας τηλεοπτικής διαφήμισης. Εμπλουτισμός με μεταφράσεις και σύνταξη κειμένων. Αποδοτικές προτάσεις χρήσης πολλών τηλεοπτικών καναλιών. Εξασφαλισμένες οι παροχές των μέσων προς όφελος της καμπάνιας

  • Radio Campaigns (Ραδιοφωνικές Καμπάνιες)

Εμπνευσμένα σενάριο. Παραγωγή ή προσαρμογή ήδη υπάρχουσας ραδιοφωνικής διαφήμισης. Εμπλουτισμός με μεταφράσεις και σύνταξη κειμένων. Αποδοτικές προτάσεις χρήσης πολλών ραδιοφωνικών σταθμών. Εξασφαλισμένες οι παροχές των μέσων προς όφελος της καμπάνιας

  • Press Campaigns (Καμπάνιες περιοδικού τύπου)

Εμπνευσμένο δημιουργικό και περιεχόμενο. Παραγωγή ή προσαρμογή ήδη υπάρχουσας καταχώρησης. Εμπλουτισμός με μεταφράσεις και σύνταξη κειμένων. Αποδοτικές προτάσεις χρήσης πολλών περιοδικών τίτλων.  Χρήση τοπικών, εθνικών, διεθνών περιοδικών τίτλων. Εξασφαλισμένες οι παροχές των μέσων προς όφελος της καμπάνιας

  • Outdoor Campaigns (Outdoor Καμπάνιες)

Εμπνευσμένο δημιουργικό και περιεχόμενο. Παραγωγή ή προσαρμογή ήδη υπάρχουσας καταχώρησης. Εμπλουτισμός με μεταφράσεις και σύνταξη κειμένων. Αποδοτικές προτάσεις χρήσης πολλών διαφορετικών σημείων προβολής. Χρήση τοπικών και εθνικών σημείων προβολής. Εξασφαλισμένες οι παροχές των μέσων προς όφελος της καμπάνιας

Στρατηγική με εμπνευσμένο δημιουργικό και περιεχόμενο. Χρήση online hi-end τεχνολογιών. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Βελτιστοποίηση της απόδοσης των μηχανών αναζήτησης. Διαχείριση κοινωνικών δικτύων – χρήση influencers. Ανάπτυξη Applications. Διαγωνισμοί σε πραγματικό χρόνο.

  • Media Planning & Buying (Αγορά και Διαχείριση Διαφημιστικών Μέσων)

Διαχείριση, διαπραγμάτευση και εκτέλεση προγραμμάτων μέσων σε συνεργασία με media shops ή όχι. Δημιουργική επιλογή μέσων προσεγγίζει τον καταναλωτή με ακαταμάχητο και αποδοτικό τρόπο. Η φαντασία και η καινοτομία είναι παράγοντες κλειδιά για επιτυχημένο αποτέλεσμα.