Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός έτους 2015

Ισολογισμός έτους 2016

Ισολογισμός έτους 2017

Ισολογισμός έτους 2018