Εφαρμογές Έρευνας & Ανάπτυξης

Νέα μέσα, νέα προϊόντα, νέες προκλήσεις που προκύπτουν μέσα από την έρευνα. H αλληλεπίδραση του προϊόντος και του αγοραστή είναι γνώση που η Impact συνεχώς βελτιώνει μελετώντας τις τάσεις της αγοράς. Υποστήριξη κατοχυρώσεων εμπορικών σημάτων