Νέα μέσα, νέα προϊόντα, νέες προκλήσεις που προκύπτουν μέσα από την έρευνα. H αλληλεπίδραση του προϊόντος και του αγοραστή είναι γνώση που η Impact συνεχώς βελτιώνει μελετώντας τις τάσεις της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ο ισχυρός αντίκτυπος, άλλωστε για αυτό δεν γίνονται όλα;

  • Κατοχύρωση λογοτύπου Ελλάδα
  • Κατοχύρωση λογοτύπου Ευρώπη
  • Κατοχύρωση λογοτύπου Παγκόσμια
  • Αποδοτικότητα Μέσων
  • Έρευνα & Ανάπτυξη Νέων Μέσων
  • Υποστήριξη Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων
  • Μελέτες Συμπεριφοράς Αγοραστικού Κοινού
  • Μελέτες Τάσεων της Αγοράς