Δημιουργική επιλογή και σχεδιασμός προωθητικών δώρων κατ' απαίτηση. Με περισσότερες από 600 ενεργές συνεργασίες με μονάδες παραγωγής και πράκτορες που πιστοποιούν, επιθεωρούν και δοκιμάζουν τα προϊόντα. Η Impact εισάγει από τρίτες χώρες απευθείας από το εργοστάσιο και φροντίζει τα πάντα μέχρι να τοποθετηθεί το προωθητικό δώρο στο ράφι ανασυσκευασμένο μαζί με το προϊόν πώλησης.

  • Προωθητικά Δώρα κατ' απαίτηση
  • Σετ Συνεδρίων & Δώρα Εκδηλώσεων
  • Υπηρεσίες Εισαγωγών
  • Υπηρεσίες Συσκευασίας και Logistics