Εμπόριο & Υπηρεσίες Logistics κατ' απαίτηση

Δημιουργική επιλογή και σχεδιασμός προωθητικών δώρων κατ’ απαίτηση.
Με περισσότερες από 600 ενεργές συνεργασίες με μονάδες παραγωγής και
πράκτορες που πιστοποιούν, επιθεωρούν και δοκιμάζουν τα προϊόντα.

Η Impact εισάγει από τρίτες χώρες απευθείας από το εργοστάσιο και φροντίζει
τα πάντα μέχρι να τοποθετηθεί το προωθητικό δώρο στο ράφι ανασυσκευασμένο
μαζί με το προϊόν πώλησης.

  • Promotional Gifts on demand (Προωθητικά Δώρα κατ’ απαίτηση)
  • Conferences kits & Events giveaways (Σετ Συνεδρίων & Δώρα Εκδηλώσεων)
  • Import Services (Υπηρεσίες Εισαγωγών)
  • Contract Packaging & Logistics Services (Υπηρεσίες Συσκευασίας και Logistics)