Εμπόριο & Υπηρεσίες Logistics κατ' απαίτηση

Δημιουργική επιλογή και σχεδιασμός προωθητικών δώρων κατ’ απαίτηση. Με περισσότερες από 600 ενεργές συνεργασίες με μονάδες παραγωγής και πράκτορες που πιστοποιούν, επιθεωρούν και δοκιμάζουν τα προϊόντα. Η Impact εισάγει από τρίτες χώρες απευθείας από το εργοστάσιο και φροντίζει τα πάντα μέχρι να τοποθετηθεί το προωθητικό δώρο στο ράφι ανασυσκευασμένο μαζί με το προϊόν πώλησης.

  • Promotional Gifts on demand (Προωθητικά Δώρα κατ’ απαίτηση)

Προωθητικά δώρα κατ’ απαίτηση, χαμηλού κόστους για μαζική διανομή και ως συνοδευτικά δώρα με την αγορά άλλων προϊόντων. Δωρεάν πολυάριθμες προτάσεις και παρουσίαση προωθητικών δώρων για κάθε περίπτωση. Σχεδιασμός νέων προωθητικών δώρων προσαρμοσμένα στις ανάγκες της προωθητικής ενέργειας Επιλογή υλικών, χαρακτηριστικών και πιστοποιήσεις σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δυνατότητα δειγματισμού. Περισσότεροι από 600 ενεργοί προμηθευτές και αντιπρόσωποι σε τρίτες χώρες που έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια επιθεωρούν και δοκιμάζουν τα προωθητικά δώρα. Κατά την παραγωγή των προωθητικών δώρων έχει εξασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιείται παιδική εργασία, εργασία σε καθεστώς κράτησης, δοκιμές σε ζώα, κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων και οι χώροι παραγωγής συμβαδίζουν με τις τοπικές περιβαλλοντικές και βιομηχανικής υγιεινής νόρμες αλλά και σχετικές νόρμες ασφάλειας.

  • Conferences kits & Events giveaways (Σετ Συνεδρίων & Δώρα Εκδηλώσεων)

Λογοτυπημένα Kit συνεδρίων και Δώρα μαζικής διανομής για εκδηλώσεις Δωρεάν πολυάριθμες προτάσεις και παρουσίαση προωθητικών δώρων για κάθε περίπτωση. Επιλογή υλικών, χαρακτηριστικών και πιστοποιήσεις σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δυνατότητα δειγματισμού.

  • Import Services (Υπηρεσίες Εισαγωγών)

Υπηρεσίες εισαγωγών κατ΄απαίτηση Μεταφορές αέρος, οδικές και θαλάσσης. Ασφάλιση φορτίων.

  • Contract Packaging & Logistics Services (Υπηρεσίες Ανασυσκευασίας και Logistics)

Υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, ανασυσκευασίας και διανομής. Αυτόματη και χειροκίνητη κόλληση αυτοκόλλητων σε προϊόντα ή συσκευασίες. Σύνθεση 2 προϊόντων με διάφανη θερμοσυρικνούμενη μεμβράνη και τοποθέτηση συσκευασίας τύπου μανίκι. Τοποθέτηση προϊόντων, προωθητικών δώρων και έντυπου υλικού σε κουτιά συσκευασιών. Κιβωτιοποίηση, παλετοποίηση , stretch film, αυτοκόλλητα αποστολής. Δυναμική επεξεργασίας 20.000 προϊόντων σε 8ωρη βάση.