Δημιουργικές Κατασκευές

Shops in shop, δεύτερα σημεία πώλησης, Σταθμοί πληροφοριών,
Σταθμοί ανακύκλωσης, Stands για νέα προϊόντα με καινοτομική χρήση πολλαπλών υλικών.
Δημιουργικές ιδέες βάσει πλάνου.
Η ανάλυση των αναγκών σε βάθος, γεννάει προτάσεις με ουσία.

  • Productions & Constructions (Υλοποίηση Παραγωγών & Κατασκευών)
  • Project Management (Διαχείριση Έργων)
  • Industrial Design (Βιομηχανικός Σχεδιασμός)
  • 3D Μodeling & Animation (3D Μοντελοποίηση & Κίνηση)
  • Exhibitions Support (Υποστήριξη Εκθέσεων)
  • Turnkey Solutions (Ολοκληρωμένες λύσεις)