Φιλοσοφία - Μεθοδολογία

Τρόπος Σκέψης.

Η εξυπηρέτηση αποτελεί για την Impact τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε συνεργασία.
Με επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα η συνεργασία εξασφαλίζει επιτυχημένο τελικό αποτέλεσμα που το χαρακτηρίζει τόσο η υψηλή του αισθητική όσο και η επικοινωνιακή δύναμη.

Στην Impact η δημιουργικότητα δαμάζεται με εμπορική φιλοσοφία και υψηλή τεκμηρίωση, έτσι η ανάλυση των αναγκών σε βάθος γεννάει προτάσεις με ουσία, πρωτότυπες ιδέες με υπόβαθρο.

Τρόπος Δράσης

Το μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών μετουσιώνεται σε μια πολυδιάστατη δράση προσφέροντας τελικά στους πελάτες της Impact ένα μείγμα σύγχρονης δυναμικής μεθοδευμένης επικοινωνίας.

Η συνολική κάλυψη των αναγκών έχει αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις έχει όμως και τα καλύτερα αποτελέσματα:

 

o         Συνολικός έλεγχος της  τρέχουσας κατάστασης,

o         Επικοινωνιακές συνέργειες

o         Διαρκής υποστήριξη της εταιρικής ταυτότητας.

o         Επανασχεδιασμός κινήσεων

 

Η διαρκώς εξελισσόμενη μεθοδολογία στο σύστημα διαχείρισης της Impact προσθέτει στο συνολικό τρόπο δράσης την απαραίτητη ικανότητα για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση πολλών και πολύπλοκων έργων με μεγάλη ακρίβεια και συνέπεια στις συμφωνίες.