Η άριστη εξυπηρέτηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε συνεργασίας για την Impact. Με επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα, ο κυρίαρχος ρόλος στις υπηρεσίες είναι η κατανόηση της ιδιαιτερότητας και της κουλτούρας του κάθε πελάτη ώστε οι επικοινωνιακές του ανάγκες να γεννήσουν το κοινό όραμα της συνεργασίας. Ένα επιτυχημένο τελικό αποτέλεσμα πρέπει να χαρακτηρίζεται τόσο από την υψηλή αισθητική του όσο και από την επικοινωνιακή του δύναμη. Στο Impact, η δημιουργικότητα κυριαρχείται από την εμπορική φιλοσοφία και την υψηλή τεκμηρίωση. Η ανάλυση των αναγκών σε βάθος δημιουργεί προτάσεις με ουσία, πρωτότυπες ιδέες με χαρακτήρα.