Τρόπος Δράσης

Το μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών μετουσιώνεται σε μια πολυδιάστατη δράση
προσφέροντας τελικά στους πελάτες της Impact ένα μίγμα σύγχρονης δυναμικής μεθοδευμένης επικοινωνίας.

Η συνολική κάλυψη των αναγκών έχει αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις έχει όμως και τα καλύτερα αποτελέσματα:

  • Συνολικός έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης,
  • Επικοινωνιακές συνέργειες
  • Διαρκής υποστήριξη της εταιρικής ταυτότητας.
  • Επανασχεδιασμός κινήσεων

    Η διαρκώς εξελισσόμενη μεθοδολογία στο σύστημα διαχείρισης της Impact προσθέτει στο συνολικό τρόπο δράσης την απαραίτητη ικανότητα για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση πολλών και πολύπλοκων έργων με μεγάλη ακρίβεια και συνέπεια στις συμφωνίες.