Ολοκληρωμένη Επικοινωνία

Η Impact θέτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών στη διάθεση των πελατών μέσα από 6 τομείς δραστηριότητας.
Ολοκληρωμένη επικοινωνία στην πράξη με “Full Service” εξυπηρέτηση.

Οι τομείς δραστηριότητας συνοπτικά είναι:

  • Μέσα Μαζικής Eπικοινωνίας
  • Άμεση Επικοινωνία & Επικοινωνία στo Κατάστημα
  • Δημιουργικές κατασκευές
  • Εμπόριο & Υπηρεσίες Logistics κατ’ απαίτηση
  • Δημιουργικές & Συμβουλετικές Υπηρεσίες
  • Εφαρμογές έρευνας & Ανάπτυξης