Άμεση & Indoor επικοινωνία

Εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία και καινοτομία είναι το κλειδί για ξεχωριστές
instore καμπάνιες και ενέργειες άμεσης επικοινωνίας.
«Εμπορικά ορθό» αγαπημένο motto της Impact δηλαδή δημιουργικότητα με εμπορική φιλοσοφία και υψηλή τεκμηρίωση

  • Instore Campaigns (Καμπάνιες Σε Καταστήματα)
  • New Products Launches (Λανσάρισμα Νέων Προϊόντων)
  • Point Of Sale_Stands (Σημεία Πώλησης – Stands)
  • Digital Signage & Net Media (Ψηφιακή Σήμανση & Net Media)
  • Point Of Sale Material (Υλικά για τα Σημεία Πώλησης)
  • Multisensorial POS (Σημεία Πώλησης Πρόκλησης των Αισθήσεων)
  • InStore Theaters (Συνολική Διαμόρφωση Χώρων Πώλησης)
  • Direct to Consumer Campaigns (Καμπάνιες Απευθείας στον Καταναλωτή)
  • Business Public Relations (Δημόσιες Σχέσεις Επιχειρήσεων)
  • Conferences & Event support (Υποστήριξη Συνεδρίων & Εκδηλώσεων)